Zdravotnícke právo

Komplexná príprava dokumentácie pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva. Riešenie sťažností a sporov v oblasti zdravotníctva. Poradenstvo v oblasti zodpovednostných vzťahov v zdravotníctve. Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči orgánom verejnej správy. Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam.

Trestné právo

Zastupovanie klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok v mimosúdnej, súdnej aj exekučnej fáze.

Zdravotnícke právo

Komplexná príprava dokumentácie pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva. Riešenie sťažností a sporov v oblasti zdravotníctva.

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodových konaniach. Zastupovanie v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zastupovanie v konaniach o určenie výšky výživného.

Súdne spory

Zastupovanie klientov v súdnych sporoch rôznych druhov z oblasti súkromného aj verejného práva.

O kancelárii

Samostatnú advokátsku kanceláriu JUDr. Roman Hojer s.r.o. som založil v roku 2016. Nadviazal som na svoje rozsiahle skúsenosti z predošlého pôsobenia na pozícii advokáta vedúceho „Oddelenie súdnych sporov a vymáhania pohľadávok“ vo významnej česko-slovenskej kancelárii a na pozícii jediného dlhoročného konateľa úspešnej inkasnej agentúry.

Poskytoval  som právne služby pre najväčšie bankové a finančné ústavy v Slovenskej republike a ďalšie významné subjekty. Vyznávam tradičné hodnoty advokácie založené na korektných  vzťahoch s klientmi a na vzájomnej dôvere.

about

MOJE REFERENCIE

Ukončené vzdelanie

Masarykova Univerzita v Brne, Česká republika, 2008, Mgr. Akadémia Policajného zboru, Slovenská republika, 2009, JUDr.

Priority

"Ťažká váha na Vašej strane".

Mám 11 ročné

skúsenosti
v advokátskej praxi

Špecializácia

- Zastupovanie v rozvodových konaniach
- Zastupovanie v konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- Zastupovanie v konaniach o určenie výšky výživného
- Zastupovanie v konaniach o zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti
- Zastupovanie v konaniach o úpravu styku s maloletými
- Komplexná príprava a aktualizácie dokumentácie pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva
- Riešenie sťažností a sporov v oblasti zdravotníctva
- Poradenstvo v oblasti zodpovednostných vzťahov v zdravotníctve
- Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči orgánom verejnej správy
- Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam
- Vymáhanie pohľadávok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
- Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súdnych sporoch
- Zastupovanie v súdnych sporoch rôznych druhov z oblastí súkromného aj verejného práva
- Zastupovanie v susedských sporoch
- Zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
- Vymáhanie pohľadávok v mimosúdnej, súdnej aj exekučnej fáze
- Zastupovanie klientov v exekučných konaniach
- Príprava stanov a ďalších potrebných dokumentov pre športové združenia a športové kluby
- Zastupovanie subjektov pôsobiacich v oblasti športu v konaniach voči orgánom verejnej správy
- Zastupovanie subjektov pôsobiacich v oblasti športu v sporoch rôznych druhov
– Poradenstvo súvisiace so získaním povolenia na pobyt v Slovenskej republike
– Poradenstvo súvisiace so získaním povolenia pre pracovnú činnosť v Slovenskej republike
– Zastupovanie cudzích štátnych príslušníkov v konaní voči slovenským orgánom verejnej správy
– Zastupovanie štátnych príslušníkov v súkromno-právnych sporoch
– Zastupovanie klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo všetkých fázach trestného konania

Napíšte mi

JUDr. Roman Hojer s. r. o.
advokátska kancelária
0904 986 065
roman.hojer@hojer.sk

Blog

Nechajte si poradiť mojimi článkami. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus non ultricies mauris, et feugiat libero. Proin ultrices in erat nec ornare. Quisque consectetur a lectus et convallis.

05 sep, 2016

News Title Here

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been

05 sep, 2016

News Title Here

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been

20 máj, 2017

Ako si poradiť s trestným oznamením ?

Nejaký text (viac…)

Gimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since thewhen an unknown printer took.

Mr. Mack Magragor

CEO, Advisor

Gimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since thewhen an unknown printer took.

Michael D. Delgado

Founder

Gimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since thewhen an unknown printer took.

Jamie C. Pitzer

Head of Marketing