Zdravotnícke právo

Zdravotnícke právo

Komplexná príprava dokumentácie pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva.

Riešenie sťažností a sporov v oblasti zdravotníctva.